poprzednim miesiącu wrzesień 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30
domofony


Infrastruktura komunalna

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
 
Miejsce składania dokumentów:
Wnioski w poniższych sprawach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, tj. pokój nr 21, I piętro, tel. 24 369 50 10

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek-warunki.pdf)
 • 1 egzemplarz mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem
Pliki do pobrania: wniosek-warunki.pdf

Zgłoszenie robót budowlanych (przyłączy wody i kanalizacji)
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek-zgłoszenie.pdf)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie. pdf)
 • 2 egz. projektu zagospodarowania terenu wraz z odpowiednimi szkicami lub rysunkami, pozwoleniami uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami
Pliki do pobrania:
 • wniosek-zgłoszenie.pdf
 • oświadczenie. pdf

Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek_na_lokalizacje_w_drodze.pdf)
 • projekt zagospodarowania działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500)
 • kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia lokalizacyjna, decyzja o wz/wypis i wyrys z planu miejscowego)
 • w przypadku występowania w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej*1)
Pliki do pobrania:
 • wniosek_na_lokalizacje_w_drodze.pdf
 • pełnomocnictwo.pdf

Wydawanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek_na_umieszczenie_infr_techn.pdf)
 • projekt zagospodarowania działki z zaznaczeniem trasy projektowanego obiektu urządzenia w pasie drogowym (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500)
 • kopia decyzji UG w Radzanowie na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • w przypadku występowania w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej*1)
Pliki do pobrania:
 • wniosek_na_umieszczenie_infr_techn.pdf
 • pełnomocnictwo.pdf

Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek_na_lokalizacje_zjazdu.pdf)
 • projekt zagospodarowania działki z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500),
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji, *2)
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (o ile jest wymagana) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 163). *1)
Pliki do pobrania:
 • wniosek_na_lokalizacje_zjazdu.pdf
 • pełnomocnictwo.pdf

*1) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) płatnej w kasie Urzędu Gminy w Radzanowie lub na konto: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku, Oddział Radzanowo Nr 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010.
 
*2) w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł, płatnej w kasie Urzędu Gminy w Radzanowie lub na konto: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku, Oddział Radzanowo Nr 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010.
Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl