poprzednim miesiącu maj 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 17 1
week 18 2 3 4 5 6 7 8
week 19 9 10 11 12 13 14 15
week 20 16 17 18 19 20 21 22
week 21 23 24 25 26 27 28 29
week 22 30 31
domofony


Infrastruktura komunalna

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
 
Miejsce składania dokumentów:
Wnioski w poniższych sprawach należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Radzanowie, tj. pokój nr 21, I piętro, tel. 24 369 50 10

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek-warunki.pdf)
 • 1 egzemplarz mapy zasadniczej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem
Pliki do pobrania: wniosek-warunki.pdf

Zgłoszenie robót budowlanych (przyłączy wody i kanalizacji)
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek-zgłoszenie.pdf)
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie. pdf)
 • 2 egz. projektu zagospodarowania terenu wraz z odpowiednimi szkicami lub rysunkami, pozwoleniami uzgodnieniami i opiniami wymaganymi odrębnymi przepisami
Pliki do pobrania:
 • wniosek-zgłoszenie.pdf
 • oświadczenie. pdf

Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek_na_lokalizacje_w_drodze.pdf)
 • projekt zagospodarowania działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500)
 • kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia lokalizacyjna, decyzja o wz/wypis i wyrys z planu miejscowego)
 • w przypadku występowania w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej*1)
Pliki do pobrania:
 • wniosek_na_lokalizacje_w_drodze.pdf
 • pełnomocnictwo.pdf

Wydawanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek_na_umieszczenie_infr_techn.pdf)
 • projekt zagospodarowania działki z zaznaczeniem trasy projektowanego obiektu urządzenia w pasie drogowym (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500)
 • kopia decyzji UG w Radzanowie na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • w przypadku występowania w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej*1)
Pliki do pobrania:
 • wniosek_na_umieszczenie_infr_techn.pdf
 • pełnomocnictwo.pdf

Wydawanie decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek (wniosek_na_lokalizacje_zjazdu.pdf)
 • projekt zagospodarowania działki z określeniem sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500),
 • kopia decyzji o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji, *2)
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (o ile jest wymagana) zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 roku, Nr 225, poz. 163). *1)
Pliki do pobrania:
 • wniosek_na_lokalizacje_zjazdu.pdf
 • pełnomocnictwo.pdf

*1) Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.) płatnej w kasie Urzędu Gminy w Radzanowie lub na konto: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku, Oddział Radzanowo Nr 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010.
 
*2) w przypadku wykorzystania nieruchomości na cele inne niż mieszkaniowe wydanie decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł, płatnej w kasie Urzędu Gminy w Radzanowie lub na konto: Bank Spółdzielczy „Mazowsze” w Płocku, Oddział Radzanowo Nr 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010.
Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl