poprzednim miesiącu wrzesień 2022 następnym miesiącu
P W Ś C Pt S N
week 35 1 2 3 4
week 36 5 6 7 8 9 10 11
week 37 12 13 14 15 16 17 18
week 38 19 20 21 22 23 24 25
week 39 26 27 28 29 30
domofony


Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Grabarczyk
tel. (24) 369 50 19
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Pokój nr 42

Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Anna Winiarek 

tel. (24) 369 50 19

Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
1. Kancelaria Urzędu Stanu Cywilnego
 • sporządzanie aktów stany cywilnego/urodzeń, małżeństw i zgonów,
 • prowadzenie akt zbiorowych,
 • statystyka urodzeń, małżeństw i zgonów
 • wydawania odpisów z akt stanu cywilnego
 • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego,
 • przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,
 • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • prowadzenie spraw związanych z obchodami 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
2. Dowody osobiste:
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych /prowadzenie rejestrów, rozliczeń, archiwizacja wniosków/.
3. Sprawy obronne:
 • opracowanie planów działania gminy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
 • realizacja przedsięwzięć związanych z gotowością obronną państwa oraz zestawami zadań na okres jej podwyższenia,
 • organizacja i udział w szkoleniach obronnych,
 • prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych podległych Wójtowi realizujących zadania obronne,
 • opracowanie bieżących informacji ocen i analiz dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
4. Sprawy obrony cywilnej:
 • sprawozdawczość realizacji zadań obrony cywilnej,
 • opracowanie planu działania i wytycznych w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych,
 • aktualizacja planów obrony cywilnej,
 • weryfikacja struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej oraz prowadzenie dokumentacji i ewidencji formacji OC,
 • aktualizacja danych o stanie zagrożenia od TSP przewożonych po drogach gminy,
 • nadawanie przedziałów organizacyjno – mobilizacyjnych dla członków formacji OC,
 • organizacja treningów Systemu Wykrywania i Alarmowania,
 • organizacja szkoleń dla członków formacji OC,
 • organizacja szkoleń dla ludności niezorganizowanej z zakresu powszechnej samoobrony,
 • nadzór nad sprawnością techniczną syren alarmowych,
 • popularyzowanie zagadnień obrony cywilnej,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu OC:
1.    przekazywanie sprzętu do legalizacji
2.    niszczenie likwidowanego sprzętu;
3.    prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
4.    prowadzenie konserwacji sprzętu OC

5. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności kraju:
 • opracowanie informacji dla potrzeb wojskowego komendanta uzupełnień, oraz organów obrony cywilnej o nieruchomościach i rzeczach ruchomych, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych,
 • opracowanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych na obywateli,
 • realizacja wniosków o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych lub osobistych /przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, wydanie decyzji oraz wezwań do wykonania świadczeń/.
6. Prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych:
 • przeprowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników związanych z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” i „ZASTRZEŻONE” ,
 • prowadzenie okresowej kontroli ewidencji i obiegu materiałów i dokumentów niejawnych,
 • organizowanie profilaktycznych szkoleń dla pracowników w zakresie wdrążania sposobów ochrony informacji niejawnych, właściwego postępowania z dokumentami i materiałami niejawnymi,
 • podejmowanie działań w zakresie zmierzających do wyjaśnienia naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych
Opłaty pobierane w zakresie:
 • wydanie odpisu skróconego z akt Stanu Cywilnego – 22 zł
 • wydanie odpisu zupełnego z akt Stanu Cywilnego – 33 zł
 • decyzje dotyczące transkrypcji aktu zagranicznego – 50 zł
 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł
 • pozostałe decyzje wydane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 39 zł
 • inne czynności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – 11 zł
 • ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska – 22 zł
 • decyzje o zmianie nazwiska lub imienia – 37 zł

Konto bankowe: 64 9042 1013 0130 0231 2000 0010

BS Mazowsze w Płocku O/Radzanowo

 

 

Radzanowo  

Urząd Gminy Radzanowo

ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
Zobacz na mapie  

Link do strony miejscowości: 
Rogozino.eu
 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
e-PUAP: /e6x093ghd2/skrytka
tel.  (24) 369 50 10
fax. (24) 369 50 11
 
Wszystkie prawa zastrzeżone © Urząd Gminy Radzanowo Projekt i wykonanie: HEDEA.pl